Reklamační řád


Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout:

 • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s návodem (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným na etiketě (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen působením povětrnostních vlivů.
 • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu (pokud u výrobku existuje).
 • Pokud před tapetováním nebyla použita penetrace.


Upozornění:

Při reklamaci tapet je doporučeno reklamovat celou tapetu, nikoliv jejich kus. Při rozbalení je nutno přemotat a překontrolovat celý pás tapety. Pokud z tapety bude odstřihnut kus, nebo bude tapeta rozstříhána, nebo bude-li chybět informační štítek tapety, může být reklamace zamítnuta nebo odpočítána poměrná část jako náklad na vrácení zboží do původního stavu, což může být až 100% z ceny zboží.

Postup při reklamaci:

 • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 • Zboží zašlete nebo dopravte jakkoliv jinak na naši adresu - níže uvedenou.
 • Do zásilky přidejte vyplněný reklamační formulář.


Reklamované zboží odeslané dobírkou nebude převzato.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku (datum odeslání od zákazníka).

Adresa pro zaslání reklamace:

Bytospektrum s. r. o.
Jaroslava Průchy 922/28
434 01  MOST


Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu:

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu:  tapetymost@seznam.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Důvody, proč u nás lidé nakupují

Rodinná tradice

Firma vznikla v roce 1997 a od té doby se řadí mezi největší prodejce tapet v Ústeckém kraji a Č. R.. 

Seznamte se s námi

Doprava zdarma

Při nákupu zboží nad 2.000,-Kč se po ČR neúčtuje poštovné. Také je možnost osobního odběru na prodejně.

Doprava a platba

Kamenná prodejna

Široký výběr tapet lze zakoupit přímo na prodejně a navíc možnost výběru z několika desítek katalogů.

Kontakty

Pomoc od profesionálů

Využítí rad zkušených odborníků pohybujících se v designových trendech v oblasti bydlení.

Rady a návody